o nás

Poslanie, vízia, hodnoty a ľudia v inštitúte PSYCHIN.

O inštitúte

Inštitút duševného zdravia a pohody (PSYCHIN) je nezávislé dobročinné záujmové združenie občanov s cieľom zlepšovať úroveň duševného zdravia, a tým aj celkovej kvality života ľudí v každom veku na Slovensku.

Pozornosť zameriavame najmä na tie oblasti duševných porúch, ktoré nemajú organickú príčinu a pri ktorých je možné odborným poradenstvom a psychoterapiou dosiahnuť dlhodobé zlepšenie duševného stavu.

Ľudia s týmto druhom duševných problémov tvoria významnú časť našej populácie a zároveň majú reálny potenciál na úspešný návrat do plnohodnotného osobného, rodinného a pracovného života. 

Svojou činnosťou chce inštitút prispievať k významnému nárastu duševne zdravých a šťastných jednotlivcov, vrátane ich dobre fungujúcich rodín i pracovného života, čím prispejeme k ozdraveniu celej našej spoločnosti.

Naše poslanie

Našou víziou je stať sa najdôveryhodnejšou a najvplyvnejšou neziskovou organizáciou v oblasti účinnej prevencie a modernej starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Naše hodnoty

V inštitúte PSYCHIN rešpektujeme päť kľúčových hodnôt, ktoré formujú náš prístup ku každodennej práci.

Odbornosť a kvalita

Úspech pri ochrane a podpore duševného zdravia dosahujeme vďaka odborným znalostiam. Všetko čo robíme a ku každému, s kým spolupracujeme, pristupujeme profesionálne. Pri napĺňaní našej misie zlepšovať úroveň duševného zdravia na Slovensku je nevyhnutné prinášať vysoko kvalitnú podporu a pomoc. Vysoká kvalita pre nás znamená neustále zvyšovanie našich štandardov,, vzdelávanie našich ľudí, zlepšovanie komunikácie a tiež učenie sa z vlastných chýb.

Dôvera spoločnosti

Budujeme si dôveru spoločnosti vďaka našim vysoko etickým zásadám a humánnym princípom, ktoré sú jadrom prístupu pri našej každodennej práci a rovnako pri hľadaní nových možností zlepšenia kvality duševného zdravia širokej verejnosti.

Úcta a rešpekt

Rešpektujeme individualitu každého človeka. Integritou nášho konania a otvorenosťou pri komunikácii vnášame do vzťahov dôveru a budujeme atmosféru vzájomnej úcty. Dôvera nám dodáva energiu, posilňuje spoluprácu a umožňuje každému z nás zachovať a rozvíjať vlastnú individualitu. Aj vďaka tejto rozmanitosti dokážeme pre širokú verejnosť aj odborníkov vytvárať skutočné hodnoty.

Otvorenosť a spoluráca

Sme otvorení názorovej rozmanitosti, vítame rôzne pohľady a prístupy, ktoré dokážu rozvíjať náš potenciál a vytvárajú prostredie pre náš odborný rast. Spoluprácu, či už v rámci nášho kolektívu alebo s inými organizáciami, považujeme za hybnú silu dosahovania úspechov pri napĺňaní nášho poslania.

Invenčnosť a odvaha

Zlepšenie je zmena a na zmenu je potrebná odvaha. Túžime meniť veci k lepšiemu. Preto aktívne podnecujeme odborníkov a politikov, aby sa neustále pýtali, či môžeme robiť veci lepšie ako doteraz. Zároveň sami skúmame a objavujeme, a tiež podporujeme nositeľov zmysluplných zmien, aby mali odvahu presadzovať správne veci aj navzdory dlhoročným konvenciám v oblasti prevencie a starostlivosti o duševné zdravie.

Zakladatelia inštitútu

Zakladajúcimi členmi inštitútu PSYCHIN sú Mgr. Miroslav Danaj a Mgr. Ivana Matejovič, skúsení terapeuti a lektori. Pri riadení inštitútu, jeho projektov a aktivít využívajú bohaté odborné znalosti a praktické skúsenosti s efektívnym spôsobom pomoci a špecifikami profesionálneho prístupu k ľuďom s duševnými problémami, ktoré nadobudli v priebehu ich dlhoročnej úspešnej praxe v individuálnej terapii a poradenstve.

Miroslav Danaj PSYCHIN

Miroslav Danaj

Predseda

Mgr. Miroslav Danaj, Dip.CBH je terapeut, mentor a lektor.  Odborné vzdelanie v odboroch kognitívno-behaviorálna terapia a klinická hypnóza získal v LondýneAko verejný zdravotník sa tiež venuje aj prevencii populačných duševných porúch ako sú stres, závislosti a poruchy spánku. Od roku 2008 pôsobí vo vlastnom terapeutickom centre v Bratislave. 

Ivana Matejovič PSYCHIN

Ivana Matejovič

podpredseda

Mgr. Ivana Matejovič, Cert.KBH je terapeutka, koučka a lektorka v oblasti dušeného zdravia, osobnostného rozvoja a mezdiľudských vzťahov. Ako pedagóg sa venuje aj témam plánovaného rodičovstva a rodičovských zručností. Od roku 2014 pôsobí v terapeutickom centre v Bratislave.

Naši partneri
Inštitút analýzy správania- logo
LC logo
RR logo
HS logo

Podporte nás

Psychické zdravie a duševná pohoda sú tie najvzácnejšie hodnoty. Obvykle ich doceníme až potom ako o ne prídeme. Podporte finančne našu pomoc ľuďom, ktorí sa ich snažia získať späť, aby mohli znovu cítiť vnútorný pokoj a šťastie.

Darujte nám 2%
z vašich daní

Pomôžte nám pomáhať. Aj vďaka vašej podpore budeme môcť aj naďalej pomáhať ľudom, ktorí sa rozhodli boj o svoje duševné zdravie vyhrať. Vaša pomoc je pre nich veľmi dôležitá.

Darujte nám 2%
z vašich daní

Pomôžte nám pomáhať. Aj vďaka vašej podpore budeme môcť aj naďalej pomáhať ľudom, ktorí sa rozhodli boj o svoje duševné zdravie vyhrať. Vaša pomoc je pre nich veľmi dôležitá.

Podporte nás

Psychické zdravie a duševná pohoda sú tie najvzácnejšie hodnoty. Obvykle ich doceníme až potom ako o ne prídeme. Podporte finančne našu pomoc ľuďom, ktorí sa ich snažia získať späť, aby mohli znovu cítiť vnútorný pokoj a šťastie.

Zdieľať stránku

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email